• Na objektivan i nepristrasan način ukazujemo na složene društvene i socijalne probleme koji postoje u našem okruženju i bavimo se temama koje su od značaja za poboljšanje kvaliteta života na području Srbije.
  • Svaki naš projekat realizujemo sa ciljem da jednog dana Srbija postane bolje mesto za život svakog njenog stanovnika.
Milan Petrović