• Na objektivan i nepristrasan način ukazujemo na složene društvene i socijalne probleme koji postoje u našem okruženju i bavimo se temama koje su od značaja za poboljšanje kvaliteta života na području Srbije.
  • Svaki naš projekat realizujemo sa ciljem da jednog dana Srbija postane bolje mesto za život svakog njenog stanovnika.
Naši filmovi
Nagrade

Dokumentarni film “From dawn till dusk”

Dokumentarni festivаl “Pres vitez”, Srbija  

Dokumentarni film “Generacija  X”

Međunаrodni Festival “Interfer”, Srbija