Predstavnici tri opštine koje se nalaze među opštinama sa najdinamičnijim rastom u Srbiji govore o broju i vrednosti investicija u ovim opštinama u poslednjih desetak godina, o tome šta se sve čini da bi se investitori privukli da ulože u njihove opštine, o strategiji za ostanak mladih ljudi i o privlačenju radne snage iz drugih opština, o načinu na koji se stvaraju uslovi da građani bolje žive, o tome da li opština može da se razvija sama bez pomoći države, o tome šta je ustvari Evropska Unija.

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

obrišiSubmit