Junaci filma ‘Belgrade Sofia via Caribrod’ su mladi ljudi rođeni u Dimitrovgradu (Caribrodu), koji po završetku studija nisu dobili pravu šansu u svom rodnom mestu, već su ostali da žive u dva glavna grada zemalja na čijoj su granici rođeni i odrasli. Šta njima smeta u sredini koja ne ume ili ne želi da ih prihvati na pravi način i iskoristi njihova znanja, a šta gubi sam Dimitrovgrad sa odlaskom svakog mladog čoveka kome nije pružio perspektivu za život?

Komentariši

Your email address will not be published. Required fields are marked *

obrišiSubmit