I u dobru i u zlu

Kroz tri primera multietničkih brakova na jugu i jugoistoku Srbije, upoznaćemo gledaoce sa specifičnostima različitih etničkih zajednica na ovim prostorima, ali i sa problemima sa kojima se susreću bračni drugovi koji su svoju ljubav krunisali brakom uprkos otporu i nerazumevanju sredine u kojoj žive.